ಎಂ.ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಶತಮನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಎಂ.ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಶತಮನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ (1917-2017) ಬದುಕು ಬರಹ ದಿನಾಂಕ: 09-09-2017 ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಬೀಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ (ಕುಲಪತಿಗಳು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಎಸ್.ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾದಿಕರ, ಬೆಂಗಳೂರು) ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು: ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಕರ್
More

ಶಾಂತಿವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಒಂದು ನೆನಪು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ

ಲೋಹಿಯಾ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಒಂದು ನೆನಪು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ದಿನಾಂಕ: 09-08-2017 ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಿ.ಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಕಡಿದಾಳ್ ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ.
More

ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ಯಾಕೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ಯಾಕೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿನಾಂಕ: 29-07-2017 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು: ಶ್ರೀ ರಷೀತ್ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅತಿಥಿಗಳು: ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬು ತಲಬಿ
More